s přihlédnutím k současné situaci a k níže uvedenému doporučení ČAK jsem se rozhodla do odvolání zrušit osobní konzultace s klienty. Konzultace i jiná právní pomoc je možná po předchozí dohodě telefonicky (+ 420 606 880 712) nebo "on-line" - viz podrobnosti v podsložce Právní pomoc "on-line" .

Advokátka nabízí novou službu-advokátní úschovu. Je ji možno využít například při uzavírání kupní smlouvy k úschově kupní ceny před převodem vlastnického práva. Úschova je realizována za úplatu, na základě písemné smlouvy s advokátkou. Finanční prostředky jsou uschovány u UnicreditBank, a.s. Úschova není úročena.

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného...

Bezplatná poradna Střídavky funguje v kanceláři ve Varnsdorfu obvykle každý čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin a v kanceláři v Ústí nad Labem každou středu od 13.00 do 15.00 hodin. Podrobnější informace naleznete také na www.stridavka.cz.