Obchodní právo


  • vztahy mezi podnikateli a vztahy s podnikáním související
  • majetkové a závazkové vztahy podnikatelů, uznání závazku, vymáhání pohledávek
  • smlouvy - např. kupní, o dílo, leasingové - jejich uzavírání a řešení sporů z nich
  • zastupování v soudních řízeních u soudů všech stupňů