Služby

Advokátní kancelář poskytuje služby zejména v níže uvedených oblastech práva, je však možná také individuální dohoda o právní pomoci v oblasti jiné. Právní služby jsou poskytovány bez omezení - tj. např. právní porady v kanceláři, právní pomoc písemnou korespondenční formou, sepisování smluv či jiných podání, zastupování před soudy a jinými orgány či úřady, nebo také "on-line" poradenství v jednodušších záležitostech (viz Právní pomoc "On-line").

Právní poradenství je poskytováno podle potřeby klienta, a to ad hoc (jednorázově) nebo v rámci paušálního zastoupení na základě rámcové dohody.

Zejména obcím a městům, ale i jiným subjektům, se nabízí sjednání trvalého právního zastoupení,a to buď za výhodnou měsíční paušální částku nebo bez sjednání paušální částky za výhodnější než obvyklé ceny. Takové právní zastoupení pak zahrnuje téměř komplexní právní servis.

Kancelář má uzavřenu rámcovou smlouvu s Exekutorským úřadem Plzeň-město, Mgr.Ing.Jiřím Proškem. Na jejím základě jsou za zvýhodněných podmínek pro klienty tomuto exekutorovi předávány případy k provedení exekuce, neurčí-li klient k provedení exekuce jiného exekutora.

Svým klientům dále advokátka nabízí službu advokátní úschovy u UnicreditBank, a.s.

Oblasti, v nichž je zejména právní pomoc poskytována:

Občanské právo,  rodinné právo, obchodní právo, pracovní právo, ústavní právo, trestní právo, správní právo
INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je https://www.cak.cz