Rodinné právo


  • sporný a nesporný rozvod,
  • vypořádání společného jmění manželů, dalšího majetku mezi manžely,
  • péče o nezletilé děti, střídavá péče
  • výživné pro nezletilé, zletilé děti, spory o výživné, výživné mezi dalšími příbuznými,
  • nároky neprovdané matky,
  • určení a popření otcovství,
  • zastupování v soudním řízení