Pracovní právo


  • Pracovní smlouva - uzavření, změny, právní rozbor pracovní smlouvy
  • Neplnění a porušování pracovní smlouvy
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Vznik pracovního poměru a jeho skončení
  • výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, spory o neplatnost výpovědi
  • soudní, mimosoudní řešení sporů
  • dohody o hmotné odpovědnosti - schodek na svěřených hodnotách, ztráta svěřených předmětů
  • náhrada škody
  • spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci