Trestní právo


  • Vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
  • Zastupování obviněných v přípravném řízení
  • Obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
  • Sepis řádných a mimořádných opravných prostředků
  • Alternativní způsoby ukončení trestního řízení
  • Uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
  • Problematika mladistvých v trestním řízení
  • Problematika vazby a výkonu trestu
  • Náhrada škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání