AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ -od 16.3.2020 do 30.6.2020

17.03.2020

Vážení klienti,

s přihlédnutím k současné situaci a k níže uvedenému doporučení ČAK jsem se rozhodla do odvolání zrušit osobní konzultace s klienty.  Konzultace i jiná právní pomoc je možná po předchozí dohodě telefonicky (+ 420 606 880 712) nebo "on-line" - viz  podrobnosti v podsložce  Právní pomoc "on-line" .

Děkuji za pochopení.                                                         

                                                                                                                                Mgr.Marta Hrubešová

---------------------------------------------------------------------------------------------

DOPORUČENÍ ČAK ADVOKÁTŮM A ADVOKÁTNÍM 

KONCIPIENTŮM:

Osobní kontakt s klienty omezte na nezbytně nutnou míru, dávejte přednost komunikaci na dálku:

• předem pozvané klienty kontaktujte telefonicky či elektronickou poštou a nejde-li o akutní případ, jenž vylučuje jiné než osobní jednání, návštěvu odložte, resp. zvažte poskytnutí právní služby jinou formou;

• v případě neodkladných či průběžných jednání s paušálními klienty, jednejte přiměřeně tak, jak je uvedeno výše;

• nové klienty ad hoc odkažte nejprve na předjednání věci telefonicky či elektronickou poštou a dále postupujte tak, jak uvedeno výše.