Advokátní úschova

21.12.2017

Advokátka nabízí novou službu-advokátní úschovu. Je ji možno využít například při uzavírání kupní smlouvy k úschově kupní ceny před převodem vlastnického práva. Úschova je realizována za úplatu, na základě písemné smlouvy s advokátkou. Finanční prostředky jsou uschovány u UnicreditBank, a.s. Úschova není úročena.