Vítejte na  stránkách advokátní kanceláře Mgr. Marty Hrubešové.

Advokátní kancelář Mgr. Marty Hrubešové byla založena v roce 1999. Cílem advokátní kanceláře je zajišťovat klientům komplexní právní poradenství ve všech právních oblastech, zejména pak v oblasti práva občanského, rodinného, trestního, pracovního, práv k nemovitostem, správního a obchodního. Hlavní snahou advokátní kanceláře je poskytování služeb právní pomoci klientům vždy podle aktuálních potřeb klienta a možností advokátní kanceláře tak, aby požadavky klienta byly naplněny k jeho spokojenosti.

Dne 1.4.2013 byla otevřena pobočka advokátní kanceláře v Ústí nad Labem s názvem "Advokátní kancelář Mgr.Hrubešová&JUDr.Michalec". Právní služby zde byly poskytovány v trvalé spolupráci s advokátem JUDr.Janem Michalcem, který je současně soudním znalcem v oboru patenty,vynálezy. Ke dni 31.12.2014 JUDr. Jan Michalec ukončil svou advokátní praxi , avšak dále je činný jako soudní znalec spolupracující s advokátní kanceláří. 

Činnost pobočky v Ústí nad Labem byla ukončena k 31.12.2018.

Kancelář za zvýhodněných podmínek pro své klienty odborně spolupracuje s Exekutorským úřadem Plzeň-město, Mgr.Ing.Jiřím Proškem  https://www.exekutors.cz

 

Nejnovější články na našem blogu:

Pronájem chalupy v Dolním Podluží